Życie w wolnym Państwie nie oznacza jednak całkowitej swawoli. Wycinanie drzew na swojej działce obwarowane jest wieloma uregulowaniami prawnymi. W świetle polskiego porządku prawnego mimo że posiadamy prawo własności, nie możemy postępować https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ całkowicie swobodnie w kwestii do drzew.

Przepisy regulujące wycinkę drzew na własnej nieruchomości

Sytuację wycinania drzewostanu na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde wycięcie drzewa może być dokonane po uiszczeniu stosownej opłaty i otrzymaniu pozwolenia w urzędzie miejskim albo gminy. Takie pozwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, np. Krakowa. Jeżeli na prywatnej posesji rosną drzewa zapisane w rejestrze zabytków, potrzebne jeszcze jest też zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niekiedy wniosek to za mało do zupełnego załatwienia tej kwestii. Należy spełnić jeszcze szereg dodatkowych przesłanek, która związane są z dodatkowymi wydatkami. Kwestie formalne mogą pochłonąć znaczną część czasu. Bez przejścia przez urzędowy rygor nie będzie można wyciąć bez problemów drzew na własnej posesji. Swawola w tym względzie wiąże się z niemałymi karami finansowymi

W Ustawie przewidziano jednak pewne wyjątki. Zwolnione z konieczności posiadania zezwolenia na wycinkę drzew są takie oto podmioty:

- Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, będące własnością Skarbu Państwa

- Użytkownicy wieczyści

- Posiadacze nieruchomości, które nie mają uregulowanego stanu prawnego

Jeśli właściciel nieruchomości uzyska zgodę organów administracyjnych na wycinkę drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do zrekompensowania w postaci finansowej -stosowna opłata albo zrealizowaniu nasadzeń zastępczych, lub też przesadzenia drzew na inny obszar.

Informacje

Kategoria: Usługi

Tagi dla artykułu

usługi